onas.html


vítám vás na stránkách svého portfolia. Mým oborem je malá osobní architektura. Celý život se zabývám řešením bydlení, jeho podstatou a estetickým ztvárněním. Mojí snahou je, aby dům patřil místu, byl slušný ke krajině a přátelský k člověku.
Jelikož lidská obydlí mají tisíciletou kontinuitu, přirozeně mě také zajímají opravy a restaurování původních historických objektů nebo také mozaik. Připravuji pro své klienty studie a projekty domů ke stavebnímu povolení, dále návrhy a projekty bytových interierů, restaurování či kopie historických podlah, až po výtvarné ztvárnění interierů bazénů, wellness, kanceláří, ordinací a dalších veřejných prostorů. Přeji příjemné chvíle strávené nad mými pracemi.
Portfolio je přehledně rozděleno do sekcí, které vás mohou zajímat. Tlačítkem F11 se dostanete ke komfortnějšímu prohlížení stánek. Stejným tlačítkem se vrátíte zpět. Pár detailů o mé práci se dozvíte ještě v sekci konzultace. Na další otázky vám rád odpovím osobně, mailem nebo telefonicky.
Ucítíte-li, že pro vaše bydlení mohu něco udělat, bude potěšení na straně mé a věřím, že i vašeho laskavějšího životního prostoru. Vězte, že váš dům může být váš dobrý přítel.

Libor Havlíček

kontakt: li.havlicek@gmail.com
tel. +420 773 652 468